Đăng ký nhận vé tại website: bttravel.vn

BTTravel kiểm tra điều kiện nhận vé

BTTravel xác nhận đặt vé thành công

BTTravel tái xác nhận trước khi xuất vé

Giao vé:

– Trực tiếp: vé được gửi trong ngày 31/07/2023

– Tại sân vận động: từ 16h00 ngày 01/08/2023 (giờ địa phương)

“Hãy cũng BTTravel cổ vũ đội tuyển nữ Bóng đá Việt Nam bước vào thời khắc lịch sử”